optoelectronics

Ang isang teknikal na disiplina nabuo sa pamamagitan ng kumbinasyon ng mga optika at electronics.